Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Vad står på spel?

Vad står på spel? beskriver ett projekt vars syfte är att undersöka vad som krävs för att patienter, brukare och medborgare ska känna tillit till hanteringen av sina digitala hälsouppgifter och vara villiga att dela med sig av dem. Kunskapsstödet är utgivet av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Vårdanalys.

Vad står på spel? är en delrapport av ett projekt som syftar till att undersöka vad som krävs för att patienter, brukare och medborgare ska känna tillit till hanteringen av sina digitala hälsouppgifter och vara villiga att dela med sig av dem.  

Rapporten tar upp frågor om vad som står på spel: vilka är nyttorna och med vilka risker används digitala hälsouppgifter om enskilda individer? Kunskapsstödet undersöker också varför det råder oenighet i samhällsdebatten kring dessa frågor.

Rapporten identifierar frågor och dilemman som behöver lösas för att kunna skapa största möjliga värde av digitala hälsouppgifter, utan att förbise integritetsskyddet. Dessa frågor handlar om bland annat följande:

  • Fakta om såväl nytta som risker behöver ökas, och samsynen behöver förbättras.
  • Nyttan och riskerna behöver diskuteras tillsammans.
  • Vissa dilemman kan lösas med ökad kunskap, förbättrad organisation och utvecklade system.
  • Andra dilemman handlar om värderingar och behöver lösas på politisk väg.
  • Det är angeläget att hitta lösningar som gör att människor känner fortsatt tillit.

Vad står på spel är utgiven av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Vårdanalys.

Vad står på spel på Vårdanalys webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?