Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Vad tänker anhöriga om fall och fallprevention? En kunskapsöversikt och samtal med anhöriga

Vad tänker anhöriga om fall och fallprevention? En kunskapsöversikt och samtal med anhöriga

Vad tänker anhöriga om fall och fallprevention? är en kunskapsöversikt som ger en överblick över tillgänglig forskning och annan litteratur på området anhöriga och äldre personers risk att falla. Kunskapsöversikten visar också resultatet av fokusgrupper och intervjuer med 30 anhöriga.  Kunskapsöversikten är utgiven av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

" "

​Kunskapsöversikten Vad tänker anhöriga om fall och fallprevention? ger en överblick över tillgänglig forskning och annan litteratur på området anhöriga och äldre personers risk att falla.

Resultatet av kunskapsöversikten visar att det finns mycket lite forskning gällande anhöriga och deras syn på och upplevelse av närståendes fall, inte minst ur ett svenskt perspektiv. Totalt identifierades 49 relevanta källor, varav 42 vetenskapliga artiklar, en avhandling, ett dokument med tips och råd samt fem rapporter. Endast en svensk vetenskaplig artikel identifierades. Analys av källorna visade att dessa främst berörde fyra huvudteman:

  • Konsekvenser för anhöriga av närståendes fall
  • Anhörigas förhållningssätt och strategier
  • Information, utbildning och stöd till anhöriga gällande fallprevention
  • Involvering av anhöriga i äldres fallprevention.

För att verifiera resultatet i en svensk kontext genomfördes fokusgrupper och intervjuer med totalt 30 anhöriga.

Vad tänker anhöriga om fall och fallprevention? En kunskapsöversikt och samtal med anhöriga på Nka:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?