Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Val inom hemtjänst och äldreboende – fokusgrupper med äldre och anhöriga som valt utförare inom äldreomsorg

Val inom hemtjänst och äldreboende – fokusgrupper med äldre och anhöriga som valt utförare inom äldreomsorg

I Val inom hemtjänst och äldreboende har äldre och deras anhöriga berättat om sina erfarenheter av att välja utförare inom hemtjänst och äldreboende. Att göra val till äldreboende upplever de intervjuade som särskilt svårt. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Val inom hemtjänst och äldreboende

​I Val inom hemtjänst och äldreboende – fokusgrupper med äldre och anhöriga som valt utförare inom äldreomsorg berättar äldre och deras anhöriga om sina erfarenheter. De intervjuade är positiva till möjligheten att själva välja utförare, men menar att val i egentlig mening inte förekommer i någon större utsträckning. Särskilt gäller detta val av äldreboende. Informationsbrist, tidsbrist och platsbrist sammanfattar äldres och anhörigas erfarenheter av dessa val.

Några exempel på vad de intervjuade vill veta för att kunna göra välinformerade val är:

  • Information om personalen, till exempel personaltäthet, kompetens samt om det finns tillgång till läkare och sjuksköterskor. Om den äldre har en demenssjukdom kan specialkompetens vara avgörande för valet av äldreboende. 
  • Lokalernas utformning och standard på äldreboenden. 
  • Vilken verksamhet som bedrivs, vilka aktiviteter som finns och om man får komma ut varje dag. 
  • Stämningen på äldreboendet, bemötande, trygghet och trivsel. 
  • Information om företagen som driver äldreboende och hemtjänstverksamhet, mål för verksamheten, personalpolitik och program för verksamheten.

Val inom hemtjänst och äldreboende på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?