Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Väntetider inom cancervården – från remiss till behandlingsstart – Rapport november 2011

Väntetider inom cancervården – från remiss till behandlingsstart – Rapport november 2011

Väntetider inom cancervården redovisar väntetider vid tio olika cancerdiagnoser och visar att det är stora regionala variationer i tiden mellan remiss och behandlingsstart. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

​Rapporten redovisar väntetider vid tio olika cancerdiagnoser och visar att det är stora regionala variationer i tiden mellan remiss och behandlingsstart. Den visar även att det är viktigt att arbeta för gemensamma nationella termer och begrepp.

Inom cancervården är tidig upptäckt och att komma igång med behandling så snabbt som möjligt i de flesta fall avgörande för att kunna påverka sjukdomens förlopp, prognos och utfall. Väntetid är därför en mycket viktig kvalitetsindikator inom cancerområdet. Detta avspeglas också i kvalitetsregistren på området, då de allra flesta numer innehåller uppgifter om tidpunkter för olika led i vårdprocessen.

Väntetider inom cancervården – från remiss till behandlingsstart – Rapport november 2011 är utgiven av Socialstyrelsen. 

Väntetider inom cancervården på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman