Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport 2018

Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport 2018

Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport 2018 visar att antalet personer 65 år eller äldre med hemsjukvård och socialtjänstinsatser var drygt 221 000 år 2016. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslag: Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport 2018

​Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport 2018 Knapparbeskriver tillståndet och utvecklingen inom vården och omsorgen om personer 65 år eller äldre. Syftet med rapporten är att ge en samlad bild av området.

Rapporten visar bland annat följande:

  • Majoriteten av de som har äldreomsorg tycker att den är bra. Fler kommuner än tidigare år bedömer att de har ett underskott på särskilda boendeformer för äldre personer.
  • Antalet personer 65 år eller äldre personer med hemsjukvård och socialtjänstinsatser fortsätter att öka och var 2016 drygt 221 000.
  • I takt med att medellivslängden ökar insjuknar också allt fler äldre personer i kroniska sjukdomar varmed behovet av hälso- och sjukvård också ökar. Vanligt förekommande diagnoser hos äldre personer är hjärtinfarkt, hypertoni och diabetes. Kravet på kunskaper i arbetet ökar på omsorgspersonalen eftersom de enskilda blir äldre och sjukare.
  • Förskrivningen av opioider (morfin och morfinlika smärtstillande medel) som helhet har minskat något under de senaste tio åren. Dock har den förändrats påtagligt vad gäller valet av preparat. Bland annat har förskrivningen av opioider som ges i plåsterform ökat.
  • Medianvistelsetiden har ökat med 33 minuter och är nu 3 timmar och 58 minuter för personer 80 år och äldre jämfört med förra mätningen.

Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport 2018 är utgiven av Socialstyrelsen.

Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport 2018 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?