Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Vård och omsorg om äldre – lägesrapport 2017

Vård och omsorg om äldre – lägesrapport 2017

Vård och omsorg om äldre – lägesrapport 2017 redovisar tillståndet och utvecklingen inom vård och omsorg om äldre. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Vård och omsorg om äldre – lägesrapport 2017

​Vård och omsorg om äldre – lägesrapport 2017 beskriver tillståndet och utvecklingen inom vården och omsorgen om personer 65 år eller äldre. Syftet med rapporten är att ge en samlad bild av området.

Några resultat i rapporten:

  • En större andel kommuner än tidigare bedömer att behovet av särskilda boendeformer för äldre kommer att vara uppfyllt om två år. Samtidigt fortsätter väntetiden till särskilt boende att öka från 50 dagar år 2013 till drygt 57 dagar 2016.
  • Allt fler personer får insatser i det ordinära boendet, medan antalet personer i särskilt boende fortsätter att minska. Behovet av att stärka personalens kompetens för att möta äldre personer med stora vårdbehov inom hemtjänsten är därför fortsatt stort.
  • Förskrivning av läkemedel som bedöms olämpliga för äldre fortsätter att minska. Det är dock fortsatt viktigt att se över användningen av läkemedel, inte minst antidepressiva och smärtstillande opioider som enskilt eller i kombination med varandra kan öka risken för fallskada.
  • Andelen personer 65 år eller äldre som fått vård för alkoholrelaterade diagnoser fortsätter öka.

Vård och omsorg om äldre – lägesrapport 2017 är utgiven av Socialstyrelsen.

Vård och omsorg om äldre – lägesrapport 2017 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?