Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Vem vill veta vad för att välja? – om vilken information olika grupper av personer vill ha för att välja vårdcentral

Vem vill veta vad för att välja? – om vilken information olika grupper av personer vill ha för att välja vårdcentral

I Vem vill veta vad för att välja? undersöker Vårdanalys om det finns skillnader i vilken information olika grupper av personer vill ha för att kunna välja vårdcentral. Kunskapsstödet är utgivet av Vårdanalys.

Vem vill veta vad för att välja? – om vilken information olika grupper av personer vill ha för att välja vårdcentral

​I Vem vill veta vad för att välja? – om vilken information olika grupper av personer vill ha för att välja vårdcentral undersöker Vårdanalys om det finns skillnader i vilken information olika grupper av personer vill ha för att kunna välja vårdcentral.

Några av rapportens slutsatser är: 

  • Intresset för information om vårdval varierar med både kön, ålder och socioekonomi. Kvinnor och äldre personer tycks överlag ha sökt efter mer information och visar oftare ett större intresse för nästan all information om vårdcentralernas utbud och kvalitet. Graden av informationssökning varierar inte med inkomst. Personer med lång utbildning söker däremot oftare efter mer information än vad personer med kort utbildning gör.
  • Det finns en stor bredd i vilken information som efterfrågas. Personer med kronisk sjukdom vill till exempel veta om det finns tillgång till speciella mottagningar och om möjligheten att få träffa samma läkare. Barnfamiljer vill veta om vårdcentralen erbjuder jourtider och vill ta del av andra patienters omdömen.
  • Det finns skillnader i förtroende för olika medier för vårdvalsinformation. Äldre personer tycks oftare ha ett lägre förtroende för nätbaserade källor medan yngre personer generellt har ett högre förtroende för dem.

Vem vill veta vad för att välja? – om vilken information olika grupper av personer vill ha för att välja vårdcentral är utgivet av Vårdanalys.

Vem vill veta vad för att välja? – om vilken information olika grupper av personer vill ha för att välja vårdcentral på Vårdanalys webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?