Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Att leva med osteoporos och mötet med vården

Att leva med osteoporos och mötet med vården

Att leva med osteoporos och mötet med vården visar att patienter med osteoporos upplever att de får otillräcklig, felaktig eller motstridig information av hälso- och sjukvården. Kunskapsstödet är utgivet av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

​Att leva med osteoporos och mötet med vården visar att patienter med osteoporos upplever att de får otillräcklig, felaktig eller motstridig information av hälso- och sjukvården.

Kunskapsstödet är framtaget utifrån en rapport som Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har tagit fram, en sammanställning av forskningsstudier av hur patienter upplever delaktighet och bemötande vid kontakt med hälso- och sjukvården. SBU har också samverkat med Osteoporosförbundet för att lyfta anhörig- och brukarperspektivet.

Att leva med osteoporos och mötet med vården är utgivet av SBU.

Att leva med osteoporos och mötet med vården på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman