Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Att mötas i hälso-och sjukvård – ett utbildningsmaterial för reflektion om bemötande och jämlika villkor

Att mötas i hälso-och sjukvård – ett utbildningsmaterial för reflektion om bemötande och jämlika villkor

Utbildningsmaterialet Att mötas i hälso- och sjukvård är till för att stödja personal i hälso- och sjukvården att arbeta systematiskt med bemötande och jämlik vård. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Att mötas i hälso- och sjukvård

​Utbildningsmaterialet Att mötas i hälso- och sjukvård – ett utbildningsmaterial för reflektion om bemötande och jämlik vård är skrivet för personal i hälso- och sjukvården för att ge stöd i att arbeta systematiskt med bemötande och jämlik vård i den egna verksamheten.

I utbildningsmaterialet betonas bemötande i vid mening och det ansvar för att behandla alla patienter jämlikt som ligger i sjukvårdarens yrkesroll. De regelverk som styr hälso- och sjukvårdens verksamheter avseende bemötande, jämlik vård och diskriminering tas också upp, liksom systematiskt förbättringsarbete och förhållningssätt som stärker en patientcentrerad vård.

Arbetet med att ta fram utbildningsmaterialet har skett i samverkan med Diskrimineringsombudsmannen och i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting.

Att mötas i hälso-och sjukvård – ett utbildningsmaterial för reflektion om bemötande och jämlika villkor är utgiven av Socialstyrelsen.

Att mötas i hälso-och sjukvård på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?