Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Den jämlika vårdens väntrum – läget nu och vägen framåt

Den jämlika vårdens väntrum – läget nu och vägen framåt

Den jämlika vårdens väntrum – läget nu och vägen framåt syftar till att ge en översikt av läget när det gäller några centrala jämställdhetsaspekter i vården. Skriften är utgiven av Socialstyrelsen.

Den jämlika vårdens väntrum – läget nu och vägen framåt

​Den jämlika vårdens väntrum är en kortversion av lägesbeskrivningen Ojämna villkor för hälsa och vård – Jämlikhetsperspektiv på hälso- och sjukvården.

Syftet med detta sammandrag är att ge en översikt av läget när det gäller några centrala jämlikhetsaspekter i vården. Samtidigt finns förhoppningen att den kan inspirera läsaren till att, utifrån sina utgångspunkter och förutsättningar, bidra till en positiv utveckling av jämlikhet i vården. Skriften innehåller också ett antal rekommendationer inför framtiden.

Den jämlika vårdens väntrum – läget nu och vägen framåt är utgiven av Socialstyrelsen.

Den jämlika vårdens väntrum på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?