Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer

Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer

Kunskapsstödet Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer visar att digitala verktyg kan vara ett sätt att öka äldre personers sociala deltagande, självständighet och trygghet – och därmed även det psykiska välbefinnandet. Kunskapsstödet är utgivet av Folkhälsomyndigheten i samverkan med Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Forte och Myndigheten för delaktighet.

Omslag: Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer

​Inom en snar framtid kommer en fjärdedel av alla svenskar att vara 65 år och äldre. Statistik visar att ju äldre vi blir desto mindre deltar vi i sociala och kulturella aktiviteter och risken för ensamhet i form av social isolering ökar. Ensamhet är en av de vanligaste orsakerna till försämrad livskvalité hos äldre personer mellan 65 och 80 år. Samtidigt är skyddsfaktorer för psykisk hälsa att känna sig delaktig, ha ett socialt nätverk och att få social stimulans.

Digitaliseringens möjligheter för socialt deltagande

Digitala verktyg och kommunikationskanaler skapar möjligheter att vara socialt delaktig utan att behöva ta sig från hemmet. Dessvärre lever 400 000 äldre personer idag i digitalt utanförskap. Att vara digitalt delaktig kan vara en utmaning för just den äldre åldersgruppen. Det kan vara självvalt, men även hänga samman med teknikens snabba utveckling och att både tillgången till teknik och digital kompetens varierar. Här har kommunen en viktig roll i att främja och stödja digital delaktighet för alla invånare och minska ojämlikhet i hälsa. Att kunna använda internet via en dator, surfplatta eller telefon är idag en förutsättning för att kunna vara delaktig i samhället. Forskning tyder på att utbildning i och användning av dator och internet kan minska ensamhet bland äldre personer.

Samverkansprojekt mellan fem myndigheter

Kunskapsstödet Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer är ett resultat av ett samverkansprojekt kring hur digital teknik kan användas för social stimulans i syfte att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa bland äldre personer.
Kunskapsstödet riktar sig främst till beslutsfattare på kommunal nivå, men även till dig som arbetar inom socialtjänst, kulturverksamhet, IT-service eller annan verksamhet som berör äldre personer och deras välbefinnande och hälsa.

Projektet har letts av Folkhälsomyndigheten i samverkan med Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Forte och Myndigheten för delaktighet.

Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

 Film från Folkhälsomyndigheten som sammanfattar kunskapsstödet.

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer, eller se filmen på Folkhälsomyndighetens webbplats.

 

 Teman