Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar En nationell strategi för demenssjukdom – kortversion av underlag och förslag till plan för prioriterade insatser till år 2022

En nationell strategi för demenssjukdom – kortversion av underlag och förslag till plan för prioriterade insatser till år 2022

En nationell strategi för demenssjukdom – kortversion av underlag och förslag till plan för prioriterade insatser till år 2022 beskriver läget och förslag till insatser. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

En nationell strategi för demenssjukdom – kortversion av underlag och förslag till plan för prioriterade insatser till år 2022

​Diagnostik, vård och omsorg för personer med demenssjukdom och deras närstående ska vara av hög kvalitet, och präglas av respekt för självbestämmande och integritet. För det finns stöd i både hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen.

Vilka problem finns i dagens vård och omsorg för personer med demenssjukdom, och hur kan vi lösa dem? Och hur vill vi att morgondagens vård och omsorg ska se ut för personer med demenssjukdom och deras anhöriga och närstående?

Socialstyrelsen har utrett läget för att få underlag till en långsiktig nationell strategi.

Socialstyrelsen pekar på sju prioriterade problemområden:

  • Samverkan mellan sjukvård och socialtjänst
  • Personal
  • Kunskap och kompetens
  • Uppföljning och utvärdering
  • Anhöriga och närstående
  • Samhälle
  • Digitalisering och välfärdsteknik.

En nationell strategi för demenssjukdom – kortversion av underlag och förslag till plan för prioriterade insatser till år 2022 är en kortversion av rapporten En nationell strategi för demenssjukdom – underlag och förslag till plan för prioriterade insatser till år 2022. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

En nationell strategi för demenssjukdom – kortversion av underlag och förslag till plan för prioriterade insatser till år 2022 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman