Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention

Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention

Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention ger exempel på vilka insatser man kan göra för att nå det målet och riktar sig till alla som arbetar med, eller ska påbörja, ett suicidförebyggande arbete.

Omslagsbild till Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention

​Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention ger exempel på vilka insatser man kan göra för att nå det målet och riktar sig till alla som arbetar med, eller ska påbörja, ett suicidförebyggande arbete i exempelvis en kommun, region eller annan typ av organisation.

För att effektivt förebygga suicid krävs en bred samverkan mellan regering och riksdag, myndigheter, kommuner och landsting, universitetet och högskolor, frivilligorganisationer och anhöriga. Alla har vi en viktig gemensam uppgift i att arbeta för att färre människor i framtiden tar sina liv. Det nationella handlingsprogram som antogs av riksdagen 2008 innehåller nio strategiska åtgärdsområden för att minska suicid.

Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?