Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar För en välfungerande vårdskedja

För en välfungerande vårdskedja

För en välfungerande vårdskedja presenterar arbetssätt för användning i arbete med att förebygga och hantera överbeläggningar och utlokaliseringar av patienter. Kunskapsstödet är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

​För en välfungerande vårdskedja innehåller förslag på förebyggande arbete och hantering av överbeläggningar och utlokaliseringar av patienter. Kunskapsstödet presenterar även de viktigaste resultater från ett arbete som syftar till att på nationell nivå öka kunskaper kring hur överbeläggningar och utlokaliseringar kan förebyggas och hur patientsäkerhetsriskerna kan minskas.

Resultaten av arbetet som diskuteras i kunskapsstödet visar att även överbeläggningar och utlokaliseringar inte främst verkar vara en kapacitetsfråga inom sluten vård, utan måste ses som ett resultat av vad av som händer i hela vårdkedjan och hur ansvars- och resursfördelning mellan alla vård- och omsorgsaktörer ser ut.

Kunskapsstödet riktar sig till olika yrkesgrupper, inklusive de som arbetar på sjukhus, primärvård och kommun.

För en välfungerande vårdskedja är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
För en välfungerande vårdskedja på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?