Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Hur ett buntband kan förebygga tvång och begränsningar – Mot mindre tvång och begränsningar

Hur ett buntband kan förebygga tvång och begränsningar – Mot mindre tvång och begränsningar

Hur ett buntband kan förebygga tvång och begränsningar– Mot mindre tvång och begränsningar är ett lärande exempel som beskriver hur medvetenheten om sänggrinden som en potentiell begränsande åtgärd kan höjas, och hur alternativa lösningar lockas fram. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Att dra upp en sänggrind går fort. Men den enskilda personen kan uppleva starka obehagskänslor av instängdhet och det kan även leda till att hen skadar sig. Hur ett buntband kan förebygga tvång och begränsningar är ett lärande exempel som beskriver hur en undersköterska fick en ide om hur man skulle kunna öka medvetenheten om sänggrindar som en potentiell begränsande åtgärd.

Kunskapsstödet visar att med sänggrinder går det snabbt att lösa en situation där hen riskerar att falla ur sin säng och skada sig. Lösningen på situationen ”risk att falla ur sängen” blir att fälla upp sänggrinden. Undersköterskan insåg att sänggrindarna, på samma sätt som skyddslakanen, användes både för ofta och oreflekterat.

Det lärande exemplet visar att med hjälp av ett buntband blir personalen påmind om att dra upp en sänggrind inte bör vara en första hands lösning. Den naturligaste vägen att hantera situationen – att en person riskerar att falla ur sin säng – blir i stället att först prova andra åtgärder. Som en sista utväg kvarstår visserligen möjligheten att använda sänggrinden, förutsatt att åtgärden bedöms som tillåten.

Hur ett buntband kan förebygga tvång och begränsningar – Mot mindre tvång och begränsningar är utgiven av Socialstyrelsen.

Hur ett buntband kan förebygga tvång och begränsningar på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?