Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

IHR och underrättelseskyldighet

IHR och underrättelseskyldighet beskriver när fall av vissa sjukdomar ska rapporteras till Folkhälsomyndigheten som har ansvar att rapportera dessa till Världshälsoorganisationen. Kunskapsstödet är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

IHR och underrättelseskyldighet

​IHR och underrättelseskyldighet beskriver när fall av vissa sjukdomar ska rapporteras till Folkhälsomyndigheten som har ansvar att rapportera dessa till Världshälsoorganisationen.
Det internationella hälsoreglementet, IHR, är ett legalt bindande ramverk för medlemsländerna inom Världshälsoorganisationen, WHO. Syftet är att förebygga, förhindra och hantera gränsöverskridande hälsohot.

IHR omfattar samtliga allvarliga hälsohot, såväl kemiska, biologiska som radionukleära hot, oavsett om dessa sprids avsiktligt eller oavsiktligt.

För att fullgöra Sveriges åtagande gentemot WHO är Folkhälsomyndigheten utsedd till nationell kontakt för IHR, vilket innebär att myndigheten har ett ansvar för kommunikation och rapportering till WHO. De händelser som kan utgöra ett potentiellt internationellt hot mot människors hälsa ska därför anmälas av andra aktörer till Folkhälsomyndigheten.

IHR och underrättelseskyldighet är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

IHR och underrättelseskyldighet på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?