Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar När brukare och patienter blir medskapare – en lönsam historia

När brukare och patienter blir medskapare – en lönsam historia

När brukare och patienter blir medskapare – en lönsam historia är ett idématerial om hur frågor om brukares och patienters medskapande kan bli en väsentlig aspekt i kommuners och landstings styr- och ledningssystem. Materialet är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Omslagsbild till När brukare och patienter blir medskapare

​När brukare och patienter blir medskapare – en lönsam historia är ett idé-material om hur frågor om brukares och patienters medskapande kan bli en väsentlig aspekt i kommuners och landstings styr- och ledningssystem. Den ska kunna utgöra ett stöd för kommuner och landsting/regioner som vill komma igång med ett mer systematiskt och heltäckande arbete inom området.

Medskapande

Medskapande, Co-production eller brukar/patientmedverkan är några av de begrepp som används för att beskriva ambitionen att ge större inflytande till brukare och anhöriga i planering för och i genomförande av en offentlig tjänst. Begreppen används för att beskriva arbetet när man systematiskt tar tillvara erfarenhetskunskap och när man strävar efter att ändra relationen mellan brukare och professionella så att en annan maktbalans skapas.

Att ta tillvara den erfarenhetskunskap och det engagemang som finns hos brukare av kommunala välfärdstjänster och hos patienter i hälso- och sjuk-vården är en aktuell fråga. Det finns stor potential för ökad träffsäkerhet på individnivå, för utveckling av verksamheter och högre grad av måluppfyllelse.

Publikationen finns att ladda ner både som pdf, och som e-bok.

När brukare och patienter blir medskapare – en lönsam historia är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

När brukare och patienter blir medskapare – en lönsam historia på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?