Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar

Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar

Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar är en handbok från Svenskt Demenscentrum. Den vänder sig till yrkesverksamma inom vård och omsorg och är tänkt att både inspirera och ge verktyg för att utveckla det personcentrerade arbetssättet.

​Du som möter personer med demenssjukdom i ditt arbete ställs ibland inför besvärliga situationer. En del symptom och beteenden är svåra att bemöta och kan leda till att personer riskerar att komma till skada. Låsa dörren, sätta brickbord på rullstolen eller andra tvångsåtgärder kan då uppfattas som något nödvändigt ont. Men det finns ofta alternativ som är bättre och dessutom förenliga med svensk lagstiftning.

Denna handbok från Svenskt Demenscentrum vill både inspirera och ge verktyg för att utveckla det personcentrerade arbetssättet. En personcentrerad vård och omsorg är nyckeln till att kunna förebygga svåra situationer och utveckla strategier för att bemöta dem, om de ändå uppstår. Bokens titel är också förhoppningen och ett mål att sträva mot: Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar.

Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar, en handbok, på Svenskt Demenscentrums webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?