Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Primärvården kan förebygga suicid bland äldre

Primärvården kan förebygga suicid bland äldre

Primärvården kan förebygga suicid bland äldre visar att framförallt insatser som inriktar sig på att identifiera och behandla depression kan vara effektiva för att förhindra självmord och minska självmordstankar bland äldre personer. Kunskapsstödet är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

Primärvården kan förebygga suicid bland äldre

​Primärvården är en viktig arena för att förebygga suicid, suicidförsök och självskadebeteende bland äldre personer. Framförallt insatser som inriktar sig på att identifiera och behandla depression kan vara effektiva för att förhindra självmord och minska självmordstankar bland äldre personer. Det visar en systematisk litteraturöversikt som Folkhälsomyndigheten sammanfattat i serien Utblick folkhälsa. Bladet riktar sig till beslutfattare och andra som arbetar med självmordsprevention på nationell, regional eller lokal nivå.

Primärvården kan förebygga suicid bland äldre är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

Primärvården kan förebygga suicid bland äldre

Hjälpte informationen på den här sidan dig?