Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Riskerar du att falla på grund av dina mediciner?

Riskerar du att falla på grund av dina mediciner?

Broschyren Riskerar du att falla på grund av dina mediciner? ger råd till äldre personer som tar läkemedel, om saker att tänka på för att minska risken för fall. Broschyren är utgiven av Socialstyrelsen.

" "

​Fallolyckor drabbar främst äldre personer. Ungefär var tredje person som är 65 år eller äldre drabbas av fall. Vissa läkemedel ökar risken för att falla, till exempel genom att personen blir trött eller yr. Därför är det viktigt att personer som tar läkemedel vet hur de fungerar – dels var för sig, dels i kombination med varandra.

Med stigande ålder förändras kroppens sätt att bryta ner och utsöndra
läkemedel. Mediciner kan dröja sig kvar längre i kroppen hos en äldre person än hos en yngre. Det kan i sin tur leda till att läkemedlets effekt sitter i längre, men också till att mängden läkemedel i kroppen blir för hög. Kroppens organ är också ofta mer känsliga hos äldre personer, och man kan därför lättare få biverkningar av olika slag som ökar risken för att falla.

Riskerar du att falla på grund av dina mediciner? på Socialstyrelsens webbplats (pdf)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman