Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Suicidpreventivt arbete i kommuner, landsting och länsstyrelser

Suicidpreventivt arbete i kommuner, landsting och länsstyrelser

Suicidpreventivt arbete i kommuner, landsting och länsstyrelser är ett faktablad som sammanfattar rapporten Kartläggning av det suicidpreventiva arbetet i kommuner, landsting och länsstyrelser. Faktabladet är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

Suicidpreventivt arbete i kommuner, landsting och länsstyrelser

Arbetet med att förebygga suicid är spritt över landet och sker på olika nivåer. Det suicidpreventiva arbetet sker till stor del på regional nivå, där arbetet drivs av landstingen. I de delar av landet där landstingen inte arbetar med suicidprevention sker arbetet i vissa fall på kommunnivå.

Suicidpreventivt arbete i kommuner, landsting och länsstyrelser är ett faktablad som sammanfattar den längre rapporten Kartläggning av det suicidpreventiva arbetet i kommuner, landsting och länsstyrelser.

Faktabladet riktar sig till aktörer som arbetar med suicidprevention, exempelvis kommuner, landsting och ideella organisationer.

Suicidpreventivt arbete i kommuner, landsting och länsstyrelser är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

Suicidpreventivt arbete i kommuner, landsting och länsstyrelser på Folkhälsomyndighetens webbplats

Kartläggning av det suicidpreventiva arbetet i kommuner, landsting och länsstyrelser på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman