Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Trycksårskort - ett kort för fickan

Trycksårskort - ett kort för fickan

Trycksårskort - ett kort för fickan kan vara ett stöd för att bedöma trycksår. Det är framtaget eftersom det numera finns ytterligare två trycksårskategorier utöver de fyra som fanns tidigare. Trycksårskortet är framtaget av Sveriges Kommuner och Landsting och Sårsjuksköterskor i Sverige.

Trycksårskort? ett kort för fickan

​Trycksårskort - ett kort för fickan kan vara ett stöd för att bedöma trycksår.

Utöver de tidigare trycksårskategorierna 1-4 finns nu två ytterligare kategorier som kallas ”Icke klassificerbart trycksår” och ”Misstänkt djup hudskada”. Från och med våren 2019 utökas punktprevalensmätningen för trycksår med dessa två kategorier. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har i samarbete med Sårsjuksköterskor i Sverige, SSiS, tagit fram trycksårskort med de två nya kategorierna.

Trycksårskort - ett kort för fickan på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman