Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Utbildningsnivå och hälsa – hur hänger de ihop? – socioekonomiska skillnader i hälsa ur ett utbildningsperspektiv

Utbildningsnivå och hälsa – hur hänger de ihop? – socioekonomiska skillnader i hälsa ur ett utbildningsperspektiv

Utbildningsnivå och hälsa – hur hänger de ihop? – socioekonomiska skillnader i hälsa ur ett utbildningsperspektiv visar att högutbildade som grupp har bättre hälsa än lågutbildade - ju högre utbildningsnivå desto bättre hälsa. Livsvillkor och levnadsvanor av betydelse för människors hälsa uppvisar samma mönster. Kunskapsstödet är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

​Utbildningsnivå och hälsa – hur hänger de ihop? – socioekonomiska skillnader i hälsa ur ett utbildningsperspektiv visar att högutbildade som grupp har bättre hälsa än lågutbildade - ju högre utbildningsnivå desto bättre hälsa. Livsvillkor och levnadsvanor av betydelse för människors hälsa uppvisar samma mönster. Skillnaderna mellan utbildningsgrupperna har i flera avseenden ökat. Exempelvis har de relativa utbildningsmässiga skillnad¬erna i förtida dödlighet ökat sedan början av 1990-talet. 

Att ha ett arbete är en förutsättning för god hälsa  

En annan utveckling att uppmärksamma syns på arbetsmarknaden. Att ha ett arbete är i flera avseenden en förutsättning för god hälsa. De lågutbildade har sedan början av 1990-talet blivit en mer utsatt grupp på arbetsmarknaden. Slutförd gymnasieutbildning underlättar unga vuxnas etablering på arbetsmarknaden. Redan under grundskoletiden och gymnasiets första år bör det vara möjligt att identifiera de elever som befinner sig i riskzonen för att som vuxna ha en oavslutad gymnasieutbildning och en nedsatt hälsa. Tidiga insatser bör därför vara möjliga.

Lågutbildade har sämre hälsa och sämre förutsättningar för god hälsa

Hälsa, livsvillkor, levnadsvanor och andra förhållanden som påverkar hälsan förbättras gradvis med stigande utbildningsnivå. Spridningen inom utbildningsgrupperna är dock stor. Nivåskillnaden är i många fall betydande mellan dem som uppger ett bra allmänt hälsotillstånd och dem som inte gör det. Lågutbildade med bra allmänt hälsotill¬stånd har i vissa avseenden mer hälsosamma livsvillkor och levnadsvanor än högutbildade utan bra allmänt hälsotill¬stånd.

Utbildningsnivå och hälsa – hur hänger de ihop? – socioekonomiska skillnader i hälsa ur ett utbildningsperspektiv är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Utbildningsnivå och hälsa – hur hänger de ihop? – socioekonomiska skillnader i hälsa ur ett utbildningsperspektiv på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?