Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Utblick folkhälsa – implementering med kvalitet

Utblick folkhälsa – implementering med kvalitet

Utblick folkhälsa – implementering med kvalitet redovisar en sammanställning av 25 olika implementeringsmodeller. Faktabladet är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

Omslagsbild till Utblick folkhälsa – implementering med kvalitet

​Utblick folkhälsa – implementering med kvalitet redovisar en sammanställning av 25 olika implementeringsmodeller. Chanserna att lyckas med implementering ökar om du tänker efter före, skapar en struktur för genomförandet och lär av dina erfarenheter.

Utblick folkhälsa – implementering med kvalitet riktar sig till dig som arbetar med att implementera nya metoder och arbetssätt inom folkhälsoområdet, exempelvis folkhälsoplanerare och ANDT-samordnare. 

Utblick folkhälsa

Utblick folkhälsa erbjuder läsaren en snabb överblick av olika områden. Varje blad sammanfattar en systematisk litteraturöversikt i en målgruppsanpassad text, begränsad till en enda sida.
I Folkhälsomyndighetens uppdrag ingår att sammanställa och sprida kunskap. Med Utblick folkhälsa sprids redan befintlig kunskap genom sammanfattningar av systematiska litteraturöversikter. Folkhälsomyndigheten tolkar eller värderar inte resultaten utan återger helt enkelt bara vad den internationella forskningen har kommit fram till. Utblick folkhälsa handlar alltså inte om rekommendationer. Självklart finns referenser till originallitteraturen i varje blad.

Målgrupper för Utblick folkhälsa

Målgrupper för Utblick folkhälsa är exempelvis folkhälsoplanerare, ANDT-samordnare, smittskyddsansvariga, beslutsfattare och andra som fattar beslut om eller arbetar med folkhälsofrågor inom kommuner, landsting eller andra organisationer. 
Utblick folkhälsa – implementering med kvalitet är utgiven av Folkhälsomyndigheten.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman

 
 

 Hälsoproblem