Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Välfärdsteknologi och miljöanpassningar – goda exempel från särskilt boende och daglig verksamhet för personer med nedsatt beslutsförmåga

Välfärdsteknologi och miljöanpassningar – goda exempel från särskilt boende och daglig verksamhet för personer med nedsatt beslutsförmåga

Välfärdsteknologi och miljöanpassningar redovisar insatser som gjorts för personer med nedsatt beslutsförmåga och beskriver hur insatserna har bidragit till personernas delaktighet i sin egen vardag. Kunskapsstödet är utgivet av Myndigheten för delaktighet, MFD.

​Välfärdsteknologi och miljöanpassningar beskriver insatser som genomförts för personer med nedsatt beslutsförmåga och förklarar hur insatserna har bidragit till att personer idag är mer delaktiga i sin egen vardag.

Kunskapsstödet ger exempel på insatser som syftar till att förebygga och minska tvång och begränsningar inom vård och omsorg för personer med nedsatt beslutsförmåga. Insatserna innehållervälfärdsteknik och miljöanpassningar, till exempel :

  • användning av Google Maps bilder som gör att personer  på ett äldreboende kan  se sin barndoms gator medan de cyklar på en specialbyggd träningscykel 
  • användning av bilder i surfplattor för att minska stigande oro hos personer med demenssjukdom
  • påminnelser, instruktionslistor eller checklistor i surfplattor för personer med kognitiva svårigheter.

Välfärdsteknologi och miljöanpassningar – goda exempel från särskilt boende och daglig verksamhet för personer med nedsatt beslutsförmåga är utgiven av Myndigheten för delaktighet, MFD.

Välfärdsteknologi och miljöanpassningar på MFD:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?