Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Välfärdsteknologi till anhöriga som är mitt i livet – erfarenheter från Teknik för äldre

Välfärdsteknologi till anhöriga som är mitt i livet – erfarenheter från Teknik för äldre

I Välfärdsteknologi till anhöriga som är mitt i livet beskrivs erfarenheter från tre projekt som fått stöd av Teknik för äldre och som vänder sig till yrkesverksamma anhöriga. Kunskapsstödet är utgivet av Hjälpmedelsinstitutet.

Under senare år har det blivit allt fler som hjälper och ger stöd till en närstående vid sidan av sitt vanliga jobb. Det är 80 000–100 000 personer som har gått ned i arbetstid eller slutat arbeta helt för att stödja eller vårda en närstående.

I Välfärdsteknologi till anhöriga som är mitt i livet berättar Hjälpmedelsinstitutet om erfarenheter från tre projekt som fått stöd av Teknik för äldre och som vänder sig till yrkesverksamma anhöriga.

Skriften tar bland annat upp att det är viktigt att kunna erbjuda modern kommunikationsteknik som stöd till yrkesverksamma anhöriga. Genom det ökar möjligheterna att på ett enkelt sätt bli informerade och det gör det enkelt att knyta kontakt och bygga nätverk med andra i samma situation.

Välfärdsteknologi till anhöriga som är mitt i livet – erfarenheter från Teknik för äldre är utgiven av Hjälpmedelsinstitutet.

Välfärdsteknologi till anhöriga som är mitt i livet – erfarenheter från Teknik för äldre på Hjälpmedelsinstitutets webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?