Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Vårdrelaterade infektioner – kunskap, konsekvenser och kostnader (sammanfattning)

Vårdrelaterade infektioner – kunskap, konsekvenser och kostnader (sammanfattning)

Vårdrelaterade infektioner Kunskap, konsekvenser och kostnader är en sammanfattning av de viktigaste resultaten ur rapporten med samma namn och redovisar olika aspekter av vårdskador, främst vårdrelaterade infektioner som är den vanligaste skadetypen. Kunskapsstödet är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Vårdrelaterade infektioner – kunskap, konsekvenser och kostnader

​Vårdrelaterade infektioner Kunskap, konsekvenser och kostnader är en sammanfattning av de viktigaste resultaten ur rapporten med samma namn, Vårdrelaterade infektioner – kunskap, konsekvenser och kostnader. Rapporten baseras på över 58 000 granskade vårdtillfällen vid drygt 60 sjukhus och redovisar olika aspekter av vårdskador, främst vårdrelaterade infektioner som är den vanligaste skadetypen.

Rapporten har tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i samverkan med Svensk Förening för Vårdhygien, SFVH, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Vårdrelaterade infektioner – kunskap, konsekvenser och kostnader är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Vårdrelaterade infektioner – kunskap, konsekvenser och kostnader på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman