Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Vårdskador Vad trodde vi då – vad vet vi nu?

Vårdskador Vad trodde vi då – vad vet vi nu?

Vårdskador Vad trodde vi då – vad vet vi nu? är en kortversion av Skador i vården – utveckling 2013-2015 som redovisar de nationella resultaten av en journalgranskning som genomförts av samtliga Sveriges landsting och regioner i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, under perioden 2013-2015. Skriften är utgiven av SKL.

Vårdskador Vad trodde vi då – vad vet vi nu?

​Vårdskador Vad trodde vi då – vad vet vi nu? Är en kortversion av Skador i vården – utveckling 2013-2015 som redovisar de nationella resultaten av en journalgranskning som genomförts av samtliga Sveriges landsting och regioner i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, under perioden 2013-2015.
Journalgranskningen har skett vid drygt 60 sjukhus under åren 2013–2015. Skador i vården – utveckling 2013-2015 visar att allt färre skadas i vården.

Vårdskador Vad trodde vi då – vad vet vi nu? är utgiven av SKL.

Vårdskador Vad trodde vi då – vad vet vi nu? på SKL:s webbplats

Rapporten i sin helhet

Skador i vården – utveckling 2013-2015 på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?