Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Meddelandeblad Handläggning av ärenden om hemtjänstinsatser av servicekaraktär – meddelandeblad

Handläggning av ärenden om hemtjänstinsatser av servicekaraktär – meddelandeblad

Handläggning av ärenden om hemtjänstinsatser av servicekaraktär är ett meddelandeblad från Socialstyrelsen.

Handläggning av ärenden om hemtjänstinsatser av servicekaraktär – meddelandeblad

​Handläggning av ärenden om hemtjänstinsatser av servicekaraktär – meddelandeblad innehåller en beskrivning av de regler som gäller vid bedömning av en person som har rätt till bistånd inom äldreomsorgen. Meddelandebladet beskriver också vilka frågor som utredningen behöver ge svar på för att nämnden ska kunna fatta beslut vid handläggning av den här typen av ärenden.

Sedan 2006 får kommunerna, genom lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, befogenhetslagen, tillhandahålla servicetjänster åt äldre personer utan att göra någon individuell behovsbedömning. Därför innehåller meddelandebladet även en kort redogörelse för aktuella bestämmelser i den lagen.

Handläggning av ärenden om hemtjänstinsatser av servicekaraktär är ett meddelandeblad från Socialstyrelsen.

Handläggning av ärenden om hemtjänstinsatser av servicekaraktär – meddelandeblad på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?