Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Meddelandeblad Rätten för äldre att få bo tillsammans – nya bestämmelser den 1 november 2012 – meddelandeblad

Rätten för äldre att få bo tillsammans – nya bestämmelser den 1 november 2012 – meddelandeblad

Rätten för äldre att få bo tillsammans – nya bestämmelser den 1 november 2012 är ett meddelandeblad utgivet av Socialstyrelsen.

Rätten för äldre att få bo tillsammans – nya bestämmelser den 1 november 2012-meddelandeblad

​Meddelandebladet Rätten för äldre att få bo tillsammans informerar om nya bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Den 1 november 2012 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen, SoL, som innebär att äldre makar och sambor som varaktigt har levt tillsammans under vissa förutsättningar har rätt att fortsätta bo tillsammans även när endast den enes behov kräver boende i en särskild boendeform för service och omvårdnad för äldre människor.

Den 1 november 2012 infördes dessutom ett klargörande i hälso- och sjukvårdslagen, HSL, om att kommunens ansvar avseende hälso- och sjukvård omfattar dem som efter beslut av kommunen bor i någon av de särskilda boendeformerna enligt SoL.

Rätten för äldre att få bo tillsammans – nya bestämmelser den 1 november 2012 – meddelandeblad är utgivet av Socialstyrelsen.

Rätten för äldre att få bo tillsammans – nya bestämmelser den 1 november 2012 – meddelandeblad på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman