Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Meddelandeblad Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen år 2019 – Meddelandeblad

Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen år 2019 – Meddelandeblad

Meddelandebladet Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen år 2019 redovisar några av de belopp som används för att beräkna avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen under 2019. Meddelandebladet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslag: Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen år 2019 – Meddelandeblad

​Flera av de belopp som används för att beräkna avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen är enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, knutna till prisbasbeloppet.

I meddelandebladet Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen år 2019 redovisar Socialstyrelsen några av de belopp som kan användas för att beräkna de avgifter som är knutna till prisbasbeloppet.

Meddelandebladet är utgivet av Socialstyrelsen.

Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen år 2019 – Meddelandeblad på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman