Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Meddelandeblad Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen år 2014 – meddelandeblad

Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen år 2014 – meddelandeblad

Meddelandebladet Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen år 2014 redovisar några av de belopp som används för att beräkna avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Beloppen är knutna till prisbasbeloppet. Meddelandebladet är utgivet av Socialstyrelsen.

Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen år 2014 – meddelandeblad

​Flera av de belopp som används för att beräkna avgifter inom äldre- och handikappomsorgen är knutna till prisbasbeloppet.

I meddelandebladet Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen år 2014 redovisar Socialstyrelsen några av de belopp som används för att beräkna avgifter inom äldre- och handikappomsorgen som är knutna till prisbasbeloppet.

Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen år 2014 är ett meddelandeblad från Socialstyrelsen.

Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen år 2014 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?