Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Metodguiden för socialt arbete

 

 
 

 Metodguiden för socialt arbete

 
Metodguiden för socialt arbete är en informationstjänst som samlar metoder som används i socialt arbete i Sverige. Metodguiden ger information om vem metoderna och insatserna är tänkta för, hur de ska genomföras och om kvalitet och effekter. Metodguiden är utgiven av Socialstyrelsen.
 
Metodguiden för socialt arbete samlar bedömningsmetoder och insatser som används i socialt arbete i Sverige, bland annat inom områdena barn och unga, funktionshinder, missbruk, psykisk hälsa och äldre.  Metodguiden ger grundläggande information om bedömningsmetodernas och insatsernas målgrupp, syfte, användning, kvalitet och effekter.
 
Informationen i Metodguiden kan vara ett stöd för verksamheter som vill bedriva en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. När man tar beslut i enskilda fall bör man väga samman information om insatsers effekter, sin professionella expertis och den berörda personens situation, erfarenhet och önskemål.
 
Metoderna som beskrivs i Metodguiden har rapporterats som använda metoder i Sverige, antingen i Socialstyrelsens återkommande målgruppsundersökningar eller från öppna jämförelser på socialtjänstens områden eller i den regelbundna tillsynen av hem för vård eller boende, HVB. Guiden uppdateras kontinuerligt med nya metoder och nya granskningar och kunskapssammanställningar.

Bedömningsmetoder och insatser

Metoderna i Metodguiden kan delas in i två större grupper:
  • bedömningsmetoder, som är ett instrument med tillhörande manual och används för olika typer av bedömningar.
  • insatser, som är åtgärder och program som syftar till att förebygga eller behandla olika problem hos målgruppen

Socialstyrelsen och externa experter granskar bedömningsmetoderna

Socialstyrelsen granskar bedömningsmetodernas kvalitet i samarbete med externa experter. Syftet med granskningen är att identifiera och kommentera styrkor och svagheter i bedömningsmetodernas dokumentation och tekniska kvaliteter. Granskningarna ska alltid ske objektivt och vara fria från personliga intressen.

Socialstyrelsen sammanställer kunskap om insatsers effekter

Socialstyrelsen sammanställer den kunskap som finns om insatsers effekter genom att länka vidare till våra nationella riktlinjer och till systematiska översikter. För en del insatser finns inga riktlinjer, systematiska översikter eller ens enskilda studier att tillgå. Det innebär inte att insatsen saknar effekt utan att mer forskning behövs
 
 

​Observera!

Att en metod finns med  i metodguiden innebär inte att Socialstyrelsen rekommenderar den metoden framför andra, utan att den är bedömd utifrån forskning.