Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Nationella Kvalitetsregister Senior alert – Nationellt Kvalitetsregister för förebyggande vård och omsorg

Senior alert – Nationellt Kvalitetsregister för förebyggande vård och omsorg

Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister för förebyggande vård och omsorg. Undernäring, fall och trycksår är viktiga områden för vårdtagare inom såväl sluten vård och omsorg som inom primärvård, hemsjukvård och kommunal äldreomsorg. Syftet med Senior alert är att skapa en bra infrastruktur och systematik för det förebyggande arbetet.

​Senior alert är ett kvalitetsregister där varje person, 65 år eller äldre, registreras med riskbedömning, vidtagna åtgärder och resultat inom områdena fall, undernäring, trycksår och munhälsa. Registret medverkar till utvecklandet av nya arbetssätt, vilka ökar möjligheten för bästa möjliga vård oavsett vem som tillhandahåller den.

Undernäring, fall och trycksår är viktiga områden för vårdtagare inom såväl sluten vård och omsorg som inom primärvård/ hemsjukvård och kommunal äldreomsorg. Dessa områden uppstår oavsett medicinsk diagnos och har därför tidigare inte fångats i medicinska kvalitetsregister. Områdena har dessutom en stark koppling till varandra. Exempelvis har en undernärd person lättare att falla, få en fraktur samt utveckla trycksår.

Syftet med Senior alert är att skapa en bra infrastruktur och systematik för det förebyggande arbetet. Registret medverkar till utvecklandet av nya arbetssätt, vilka ökar möjligheten för bästa möjliga vård oavsett vem som tillhandahåller den.

Senior alert är ett kvalitetsregister som finns tillgängligt via webben där varje person, 65 år eller äldre, registreras med riskbedömning, vidtagna åtgärder och resultat inom områdena fall, undernäring, trycksår och munhälsa. Med hjälp av Senior alert vill man utveckla nya förebyggande arbetssätt som ökar möjligheten till bästa möjliga vård och omsorg oavsett vem som tillhandahåller den.

Senior alerts webbplats

Senior alert är en del av Sveriges Kommuner och Landstings satsning på Bättre liv för sjuka äldre.

Bättre liv för sjuka äldre på Sveriges Kommuner och Landstings webbplats

Nationella Kvalitetsregister

Nationella Kvalitetsregister är ett system för uppföljning och utveckling av behandlingsresultat. De innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg. Registren byggs upp av de professionella yrkesgrupper som själva ska ha nytta av dem i sin yrkesvardag. Drift av registren sköts på många olika kliniker runt om i landet.

Nationella Kvalitetsregister på kvalitetsregister.se

 

​​​​​

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman

 

​Webbutbildning Senior alert

Senior alerts webbutbildning ger dig kunskap om vårdprevention och hur du kan använda enhetens resultat i förbättringsarbete.

Webbutbildning Senior alert