Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Nationella Kvalitetsregister Svenska palliativregistret – Nationellt kvalitetsregister för alla som vårdar människor i livets slutskede

Svenska palliativregistret – Nationellt kvalitetsregister för alla som vårdar människor i livets slutskede

Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som är till för alla som vårdar människor i livets slutskede. Registret har som syfte att successivt förbättra vården i livets slutskede oavsett vårdgivare.

​Palliativ vård i livets slutskede är en stor utmaning för det svenska samhället. Behovet är stort då 80 % av de som varje år dör har palliativa vårdbehov under en kortare eller längre tid före döden oavsett var man vårdas. Tydliga rekommendationer finns om den palliativa vårdens innehåll och förslag till organisation men trots detta kommer inte vårdinnehållet alla till del. Kvaliteten av den vård som bedrivs är dessutom bristfälligt kartlagd.

Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som är till för alla som vårdar människor i livets slutskede. Registrets huvudsyfte är att på patientnivå mäta hur enheter lever upp till definierade kriterier för god vård i livets slutskede och därigenom stödja ett kontinuerligt förbättringsarbete som syftar till optimal vård för dessa patienter oavsett diagnos och typ av vårdenhet.
Arbete pågår att i samverkan med andra aktörer ta fram ett nationellt vårdprogram för vården i livets slutskede.

Svenska palliativregistret – nationellt kvalitetsregister på Svenska palliativregistrets webbplats

Nationella Kvalitetsregister

Nationella Kvalitetsregister är ett system för uppföljning och utveckling av behandlingsresultat. De innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg. Registren byggs upp av de professionella yrkesgrupper som själva ska ha nytta av dem i sin yrkesvardag. Drift av registren sköts på många olika kliniker runt om i landet.

Nationella Kvalitetsregister på kvalitetsregister.se

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?