Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Nationella riktlinjer Nationell utvärdering 2013 – bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård – rekommendationer, bedömningar och sammanfattning

Nationell utvärdering 2013 – bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård – rekommendationer, bedömningar och sammanfattning

Nationell utvärdering 2013 – bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård– rekommendationer, bedömningar och sammanfattning är en kortfattad version av Nationell utvärdering 2013 – bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård – indikatorer och underlag för bedömningar.

Nationell utvärdering 2013 – bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård – rekommendationer, bedömningar...

​Socialstyrelsen har utvärderat bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervården utifrån indikatorerna i Nationella riktlinjer för bröst-, kolorektal- och prostatacancervård som publicerades 2007.

Nationell utvärdering 2013 – bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård – rekommendationer, bedömningar och sammanfattning omfattar de viktigaste slutsatserna och rekommendationerna från utvärderingen av cancervården. Den innehåller en kortfattad sammanfattning av resultaten för samtliga indikatorer som ingår i utvärderingen.

Utvärderingens huvudsakliga syfte har varit att belysa kvalitet och effektivitet i cancervården. Ett särskilt fokus har varit att belysa kvaliteten utifrån socioekonomiska faktorer som utbildningsnivå, födelseland och om det finns skillnader mellan landstingen när det gäller patientens tillgång till de åtgärder inom diagnostik och behandling som rekommenderas i de nationella riktlinjerna.

Utvärderingen visar att det finns stora skillnader i resultat mellan landstingen och regionerna för flera av indikatorerna. Däremot visar utvärderingen inget exempel där något av landstingen har svagare resultat för samtliga indikatorer inom en cancersjukdom.

Nationell utvärdering 2013 – bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård – rekommendationer, bedömningar och sammanfattning på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman