Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Nationella riktlinjer Nationell utvärdering 2013 – bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård – indikatorer och underlag för bedömningar

Nationell utvärdering 2013 – bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård – indikatorer och underlag för bedömningar

Nationell utvärdering 2013 – bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård – indikatorer och underlag för bedömningar har som huvudsyfte att belysa kvalitet och effektivitet i cancervården. Ett särskilt fokus har varit att belysa kvaliteten utifrån socioekonomiska faktorer.

Nationell utvärdering 2013 – bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård – indikatorer och underlag för bedömningar

​Socialstyrelsen har utvärderat bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervården utifrån indikatorerna i Nationella riktlinjer för bröst-, kolorektal- och prostatacancervård som publicerades 2007.

Nationell utvärdering 2013 – bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård – indikatorer och underlag för bedömningar innehåller resultat och utförliga beskrivningar av samtliga indikatorer med tillhörande diagram. Utvärderingens huvudsyfte har varit att belysa kvalitet och effektivitet i cancervården.

Ett särskilt fokus har varit att belysa kvaliteten utifrån socioekonomiska faktorer som utbildningsnivå och födelseland samt om det finns skillnader mellan landstingen när det gäller patientens tillgång till de åtgärder inom diagnostik och behandling som rekommenderas i de nationella riktlinjerna.

Utvärderingen visar att det finns stora skillnader i resultat mellan landstingen och regionerna för flera av indikatorerna. Däremot visar utvärderingen inget exempel där något av landstingen har svagare resultat för samtliga indikatorer inom en cancersjukdom

Nationell utvärdering 2013 – bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård – indikatorer och underlag för bedömningar på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman