Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Nationella riktlinjer Nationella riktlinjer – Målnivåer – Vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom

Nationella riktlinjer – Målnivåer – Vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom

Nationella riktlinjer – Målnivåer – Vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom presenterar målnivåer för ett urval av indikatorerna som ingår i de nationella riktlinjerna för vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

​Nationella riktlinjer – Målnivåer – Vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom beskriver målnivåer för ett urval av indikatorerna som ingår i de nationella riktlinjerna för vård vid multipel skleros, MS, och Parkinsons sjukdom. Målnivåerna anger hur stor andel i en patientgrupp som bör komma i fråga för en viss behandling eller annan vårdåtgärd. Det finns hittills målnivåer inom sju riktlinjeområden. Sammanlagt är det tio målnivåer som har fastställts.

Syftet med målnivåer är att ge hälso- och sjukvården tydliga och mätbara mål att arbeta mot. Grunden för arbetet är den modell för fastställande av målnivåer som togs fram och testades inom de nationella riktlinjerna för bröst-, prostata-, tjocktarms- och änd-tarmscancervård.

Målnivåerna bedöms kunna påverka praxis och resursfördelning och därigenom förbättra vården av sjukdomar som drabbar många personer, och som ofta leder till kroniska och/eller långvariga sjukdomsförlopp. Målnivåerna lämpar sig för uppföljning och utvärdering på nationell nivå, men syftar också till att underlätta förbättringsarbete även på regional och lokal nivå

Kunskapsstödet förklarar varför det är viktigt att mäta vissa indikatorer och innehåller teknisk beskrivning av varje indikator. Det beskriver även utvecklingsbehov av varje indikator i förhållande till målnivå.

Nationella riktlinjer – Målnivåer – Vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom är utgiven av Socialstyrelsen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman