Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Nationella riktlinjer Nationella riktlinjer – Utvärdering 2016 – Vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom. Indikatorer och underlag för bedömning

Nationella riktlinjer – Utvärdering 2016 – Vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom. Indikatorer och underlag för bedömning

Nationella riktlinjer – Utvärdering 2016 – Vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom. Indikatorer och underlag för bedömning presenterar samtliga resultat av en utvärdering av vården till personer med multipel skleros och Parkinsons sjukdom. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

​Nationella riktlinjer – Utvärdering 2016 – Vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom. Indikatorer och underlag för bedömning utvärderar vården till personer med multipel skleros, MS, respektive Parkinsons sjukdom med utgångspunkt från Socialstyrelsens nationella riktlinjer inom området, som tagits fram parallellt med denna utvärdering. Resultaten av utvärderingen presenteras i två rapporter. Denna rapport innehåller samtliga resultat samt en utförligare beskrivning av metoden.

Kunskapsstödet vänder sig främst till beslutsfattare på olika nivåer: politiker, tjänstemän och verksamhetschefer.

Rapporten ger kunskaper om orsaker till MS och Parkinson sjukdom, förekomsten av sjukdomarna. Det beskriver organisation och styrning av vården vid MS och Parkinson sjukdom, vilket innebär utvärdering av tillgång till multidisciplinärt team och sjuksköterskor, läkemedelsbehandling, LSS-insatser och andra indikatorer.

Utvärderingen visar att det finns delar av vården som tycks fungera relativt väl. Däremot finns det utvecklingsbehov och förbättringsområden som är gemensamma för MS och Parkinson och specifika för varje av sjukdomarna.

Nationella riktlinjer – Utvärdering 2016 – Vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom. Indikatorer och underlag för bedömning ät utgiven av Socialstyrelsen.

Nationella riktlinjer – Utvärdering 2016 på Socialstyrelsens webbplats
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman