Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Nationella riktlinjer Nationella riktlinjer – Utvärdering 2018 – Vård vid stroke – Huvudrapport med förbättringsförslag

Nationella riktlinjer – Utvärdering 2018 – Vård vid stroke – Huvudrapport med förbättringsförslag

Nationella riktlinjer – Utvärdering 2018 – Vård vid stroke – Huvudrapport med förbättringsförslag sammanfattar resultaten av en utvärdering av följsamheten till rekommendationerna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid stroke och ger förbättringsförslag.

Omslag: Nationella riktlinjer – Utvärdering 2018 – Vård vid stroke – Huvudrapport med förbättringsförslag

​Stroke är en av de vanligaste orsakerna till död och handikapp i världen och i Sverige. Varje år insjuknar cirka 25 000–30 000 personer i stroke i Sverige och cirka 10 000 insjuknar i transitorisk ischemisk attack (TIA).

Nationella riktlinjer – Utvärdering 2018 – Vård vid stroke – Huvudrapport sammanfattar resultatet av Socialstyrelsens utvärdering av följsamheten till rekommendationerna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid stroke. Den innehåller även förbättringsområden som myndigheten har identifierat.

Utvärderingen visar att en del rekommendationer i riktlinjerna, särskilt vad gäller sekundärprevention, har fått genomslag i verksamheterna. Förebyggande åtgärder såsom läkemedelsbehandlingar vid högt blodtryck, förmaksflimmer och höga blodfetter har ökat avsevärt under de senaste åtta åren. Samtidigt har dödligheten i stroke, det vill säga antalet dödsfall i befolkningen, minskat med 32 procent, vilket är en stor framgång. Utvärderingen visar också att rekommendationerna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer från 2018 omfattar de viktigaste områdena där ett fortsatt arbete är angeläget.

Socialstyrelsen kommer att utvärdera vården vid stroke på nytt inom några år och då följa upp resultaten och förbättringsområdena från denna rapport. Målet är att landsting, regioner och kommuner ska kunna använda dessa rapporter som stöd för prioriteringar och kvalitetsutveckling, för att ytterligare förbättra vården för personer med stroke och TIA.

Nationella riktlinjer – Utvärdering 2018 – Vård vid stroke – Huvudrapport med förbättringsförslag på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman