Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Nationella riktlinjer Nationella riktlinjer – Utvärdering 2018 – Vård vid stroke – Indikatorer och underlag för bedömningar

Nationella riktlinjer – Utvärdering 2018 – Vård vid stroke – Indikatorer och underlag för bedömningar

Rapporten Nationella riktlinjer – Utvärdering 2018 – Vård vid stroke – Indikatorer och underlag för bedömningar innehåller resultaten från en utvärdering av följsamheten till rekommendationerna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid stroke, samt en utförligare metodbeskrivning.

Omslag: Nationella riktlinjer – Utvärdering 2018 – Vård vid stroke – Indikatorer och underlag för bedömningar

​Rapporten Nationella riktlinjer – Utvärdering 2018 – Vård vid stroke – Indikatorer och underlag för bedömningar innehåller resultaten från en utvärdering av vården vid stroke när det gäller följsamheten till rekommendationerna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid stroke från 2009 och 2018.

Rapporten innehåller samtliga resultat av Socialstyrelsens utvärdering av vård vid stroke, samt en utförligare metodbeskrivning.

Utvärderingen visar att en del rekommendationer i riktlinjerna, särskilt vad gäller sekundärprevention, har fått genomslag i verksamheterna. Förebyggande åtgärder såsom läkemedelsbehandlingar vid högt blodtryck, förmaksflimmer och höga blodfetter har ökat avsevärt under de senaste åtta åren. Samtidigt har dödligheten i stroke, det vill säga antalet dödsfall i befolkningen, minskat med 32 procent, vilket är en stor framgång. Utvärderingen visar också att rekommendationerna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer från 2018 omfattar de viktigaste områdena där ett fortsatt arbete är angeläget.

Nationella riktlinjer – Utvärdering 2018 – Vård vid stroke – Indikatorer och underlag för bedömningar på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman