Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Nationella riktlinjer Nationella riktlinjer för diabetesvård – Stöd för styrning och ledning

Nationella riktlinjer för diabetesvård – Stöd för styrning och ledning

Nationella riktlinjer för diabetesvård ger rekommendationer om åtgärder vid diabetes hos vuxna. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslag: Nationella riktlinjer för diabetesvård – Stöd för styrning och ledning

​Antalet patienter med typ 1-diabetes och typ 2-diabetes ökar. Cirka 5 procent av Sveriges vuxna befolkning har diabetes. Nya och redan beprövade åtgärder behöver prioriteras och användas på ett balanserat sätt, så att hälso- och sjukvårdens resurser används effektivt.

Nationella riktlinjer för diabetesvård ger rekommendationer om åtgärder vid diabetes hos vuxna. Rekommendationerna gäller prevention och levnadsvanor, glukoskontroll, hjärt-kärlsjukdom, omvårdnad, diabeteskomplikationer samt diabetes och graviditet.

De nationella riktlinjerna för diabetesvård syftar till att stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder inom området. Riktlinjerna riktar sig till politiker, chefstjänstemän och verksamhetschefer. Andra viktiga mottagare är yrkesverksamma inom vården.

2018 har Socialstyrelsen genomfört en andra översyn av de nationella riktlinjerna för diabetesvård som innebar uppdaterade och nya rekommendationer om framför allt medicintekniska produkter för kontinuerlig subkutan glukosmätning och insulintillförsel.

Riktlinjerna innehåller totalt cirka 140 rekommendationer varav ett femtiotal har bedömts ha särskilt stor betydelse för hälso- och sjukvårdens ekonomi och organisation samt för att personer med diabetes ska få en god och jämlik vård.

Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Nationella riktlinjer för diabetesvård – Stöd för styrning och ledning på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman