Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Nationella riktlinjer Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård – Stöd för styrning och ledning

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård – Stöd för styrning och ledning

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård – Stöd för styrning och ledning innehåller rekommendationer som omfattar diagnostik, behandling och rehabilitering inom kranskärlssjukdom, klaffsjukdom, arytmi, hjärtsvikt och genetisk hjärt-kärlsjukdom och medfödda hjärtfel. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslag: Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård – Stöd för styrning och ledning

​Under de senaste 30–35 åren har insjuknande och dödlighet i olika hjärtsjukdomar stadigt minskat i landet. Hjärt-kärlsjukdom är dock fortfarande den största folksjukdomen i Sverige i dag. Hjärt-kärlsjukdom kan i stor utsträckning minskas genom effektiv prevention och behandling. Det är därför viktigt att hjärtsjukvården fortsätter att utvecklas med hjälp av nya effektiva behandlingsmetoder. Både nya och redan beprövade åtgärder behöver prioriteras och användas på ett balanserat sätt, så att sjukvårdens resurser används på ett så bra sätt som möjligt.

Socialstyrelsen har genomfört en översyn av riktlinjerna för hjärtsjukvård under 2018. Den innebar ett fåtal uppdaterade rekommendationer inom kranskärlssjukdom, klaffsjukdom och arytmi samt tre nya rekommendationer inom kranskärlssjukdom. Riktlinjerna riktar sig i första hand till beslutsfattare inom hälso- och sjukvården, samt yrkesverksamma inom området.

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård innehåller rekommendationer som omfattar diagnostik, behandling och rehabilitering inom kranskärlssjukdom, klaffsjukdom, arytmi, hjärtsvikt, genetisk hjärt-kärlsjukdom och medfödda hjärtfel. Syftet med rekommendationerna är att ge vägledning för beslut på gruppnivå. Riktlinjerna innehåller också bedömningar av ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för några av rekommendationerna samt indikatorer för uppföljning.

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård är utgivna av Socialstyrelsen.

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?