Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Nationella riktlinjer Nationella riktlinjer för lungcancervård

Nationella riktlinjer för lungcancervård

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för lungcancervård 2011 innehåller rekommendationer inom områdena diagnostik, kirurgi, strålbehandling, läkemedelsbehandling, omvårdnad och palliation.

Nationella riktlinjer för lungcancervård

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.

Nationella riktlinjer för lungcancervård 2011 innehåller rekommendationer inom områdena diagnostik, kirurgi, strålbehandling, läkemedelsbehandling, omvårdnad och palliation.

Nationella riktlinjer för lungcancervård på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?