Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Nationella riktlinjer Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – Stöd för styrning och ledning

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – Stöd för styrning och ledning

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor är nu publicerade. Riktlinjerna är ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom vård och omsorg för personer med ohälsosamma levnadsvanor.

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – Stöd för styrning och ledning

​Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor gäller rökning, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet.

Rapporten redovisar rekommendationer för åtgärder i vården och tillhörande kunskapsunderlag.

Nationella riktlinjer om levnadsvanor på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman