Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Nationella riktlinjer Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom – Stöd för styrning och ledning

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom – Stöd för styrning och ledning

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom ger rekommendationer om åtgärder vid vård och omsorg vid demenssjukdom. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslag: Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom – Stöd för styrning och ledning

De nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom syftar till att stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder inom utredning och uppföljning, multiprofessionellt arbete, stödinsatser, läkemedelsbehandling och utbildning.

Riktlinjerna ger rekommendationer om åtgärder vid vård och omsorg vid demenssjukdom. Rekommendationerna gäller utredning och uppföljning, multiprofessionellt arbete, stödinsatser, läkemedelsbehandling och utbildning.

Ny forskning visar att cirka 130 000–150 000 personer har demenssjukdom i Sverige i dag. När det gäller antal nyinsjuknade saknas motsvarande forskning, men skattningar pekar på att antalet som nyinsjuknar per år är 20 000-25 000 personer. Antalet personer med demenssjukdom förväntas öka kraftigt efter 2020 när det stora antalet personer som föddes på 1940-talet uppnår hög ålder.

Det går inte att bota en demenssjukdom, utan syftet med hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens åtgärder är att underlätta vardagen och bidra till en så god livskvalitet som möjligt i sjukdomens olika skeden. Övergripande för vård och omsorg vid demenssjukdom är att den ges utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Detta förhållningssätt syftar till att sätta personen med demenssjukdom i fokus och att ha en mer personlig omvårdnad och vårdmiljö samt förståelse för de olika problem och svårigheter som kan uppstå i samband med sjukdomen.

Riktlinjerna innehåller också bedömningar av de ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna av några av rekommendationerna samt indikatorer för uppföljning.

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom – Stöd för styrning och ledning är utgivna av Socialstyrelsen.

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?