Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Nationella riktlinjer Nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros, MS, och Parkinsons sjukdom – stöd för styrning och ledning – remissversion 2016

Nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros, MS, och Parkinsons sjukdom – stöd för styrning och ledning – remissversion 2016

Nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros, MS, och Parkinsons sjukdom – stöd för styrning och ledning – remissversion 2016 i innehåller rekommendationer om diagnostik, kontinuerlig uppföljning, behandling av grundsjukdomarna och behandling av olika symtom samt rehabilitering. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

​Nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros, MS, och Parkinsons sjukdom – stöd för styrning och ledning – remissversion 2016 i innehåller rekommendationer om diagnostik, kontinuerlig uppföljning, behandling av grundsjukdomarna och behandling av olika symtom samt rehabilitering.

Syftet med riktlinjerna är både att stödja användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder inom detta område och att vara ett underlag för öppna och systematiska prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Riktlinjerna riktar sig främst till politiker, tjänstemän och verksamhetschefer men även till andra yrkesverksamma inom vård och omsorg.  
Socialstyrelsen förväntar sig att rekommendationerna påverkar resursför-delningen inom vården och omsorgen på så sätt att förhållandevis mer resurser fördelas till högt prioriterade tillstånd och åtgärder än till dem som har fått låg prioritet. En viktig del av riktlinjerna är Socialstyrelsens indikatorer för god vård, som utgår från de centrala rekommendationerna i riktlinjerna.   

Remissversion av riktlinjerna 

Syftet med att publicera en remissversion är att ge möjlighet för alla intressenter att i en bred och öppen process diskutera och komma med synpunkter på Socialstyrelsens bedömningar och rekommendationer, innan myndigheten tar slutlig ställning.  

Skriftliga synpunkter senast 1 april 2016 

Efter publiceringen kommer Socialstyrelsen att medverka i ett antal regionala seminarier för beslutsfattare och andra berörda. På seminarierna har regionerna och landstingen möjlighet att redovisa sina analyser av vilka organisatoriska och ekonomiska konsekvenser riktlinjerna kommer att innebära för dem. De analyserna blir sedan en del av underlaget till Socialstyrelsens slutliga analys och bedömning av konsekvenserna. Berörda landsting, intresseorganisationer, yrkesföreningar, privata vård- och omsorgsgivare och andra kan också senast den 1 april 2016 lämna skriftliga synpunkter till Socialstyrelsen på riktlinjerna. Den slutliga versionen kommer att publiceras under vintern 2016.  
Nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros, MS, och Parkinsons sjukdom – stöd för styrning och ledning – remissversion 2016 är utgiven av Socialstyrelsen.
Nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros, MS, och Parkinsons sjukdom – stöd för styrning och ledning – remissversion 2016 på Socialstyrelsens webbplats
Hjälpte informationen på den här sidan dig?