Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Nationella riktlinjer Nationella riktlinjer – palliativ vård i livets slutskede – målnivåer för indikatorer

Nationella riktlinjer – palliativ vård i livets slutskede – målnivåer för indikatorer

Nationella riktlinjer – palliativ vård i livets slutskede – målnivåer för indikatorer kan vara ett stöd för landstingens, regionernas och kommunernas förbättringsarbete. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Nationella riktlinjer – palliativ vård i livets slutskede – målnivåer för indikatorer

​Socialstyrelsens utvärdering av den palliativa vården i livets slutskede visade att det finns ett antal förbättringsområden inom såväl landstingen och regionerna som kommunerna. Vården och omsorgen behöver lägga ytterligare kraft för att i ännu högre grad följa det nationella kunskapsstödet för palliativ vård från 2013 kompletterat med det nationella vårdprogrammet som ska utgöra en gemensam grund för en god och jämlik palliativ vård i livets slutskede.

Målnivåerna anger hur stor andel i en patientgrupp som bör komma i fråga för en viss behandling eller annan vårdåtgärd. Målnivåerna ger landsting, regioner och kommuner tydliga och mätbara mål att arbeta mot och kan användas för styrning och ledning samt vid uppföljning och utvärdering.

Utgångspunkten för målnivåarbetet är de indikatorer som har tagits fram inom ramen för det nationella kunskapsstödet för palliativ vård i livets slutskede. De målnivåer som tas fram utgår från dessa indikatorer och syftar till att vara ett stöd för landstingens, regionernas och kommunernas förbättringsarbete.

Målnivåerna som fastställts i rapporten har en hög nivå och det kan ta tid för hälso- och sjukvården att nå upp till dem. Av den anledningen kan det vara lämpligt att landstingen, regionerna och kommunerna sätter upp egna delmål för att nå de eftersträvansvärda målen.

Nationella riktlinjer – palliativ vård i livets slutskede – målnivåer för indikatorer är utgivet av Socialstyrelsen.

Nationella riktlinjer – palliativ vård i livets slutskede – målnivåer för indikatorer på Socialstyrelsens webbplats

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman