Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Öppna jämförelser 10 år med öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre – Jämförelser under åren 2007–2016

10 år med öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre – Jämförelser under åren 2007–2016

10 år med öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre är en specialutgåva för att uppmärksamma att öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre personer publicerats i tio år. Kunskapsstödet är framtaget av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

omslag: 10 år med öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre – Jämförelser under åren 2007–2016

​10 år med öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre – Jämförelser under åren 2007–2016 visar på utvecklingen av kvaliteten i vården och omsorgen om äldre personer genom ett antal utvalda indikatorer och bakgrundsmått som speglar delar av kvaliteten i hemtjänsten, i särskilt boende och i den sammanhållna vården och omsorgen.

Rapporten visar bland annat följande:

  • Väntetiden till särskilt boende har på riksnivå ökat mellan åren 2007-2016, från 55 till 57 väntedagar. Spridningen mellan kommuner har varit stor.
  • I riket har andelen äldre personer med hemtjänst som anser att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål, endast förbättrats med en procentenhet mellan åren 2013 och 2016, från 86 till 87 procent. Även för personer i särskilt boende har resultaten endast förbättrats med en procentenhet under tidsperioden, från 79 till 80 procent.
  • Personalkontinuiteten i hemtjänsten har mellan åren 2007 och 2016 försämrats. År 2007 mötte den äldre personen med hemtjänst i genomsnitt 12 personal mellan kl. 07.00 och 22.00 (mätt under 14 dagar). År 2016 var motsvarande siffra 15 personal. Spridningen mellan kommunen med bästa respektive sämsta värde har ökat något under tidsperioden.

Rapporten är en specialutgåva för att uppmärksamma att öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre personer publicerats i tio år.

10 år med öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre – Jämförelser under åren 2007–2016 har tagits fram av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

10 år med öppna jämförelser på Socialstyrelsens webbplats

10 år med öppna jämförelser på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?