Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Öppna jämförelser Öppna jämförelser 2014 – vård och omsorg om äldre – jämförelser mellan kommuner och län

Öppna jämförelser 2014 – vård och omsorg om äldre – jämförelser mellan kommuner och län

Öppna jämförelser 2014 – vård och omsorg om äldre belyser vården och omsorgen utifrån olika perspektiv och områden. I årets rapport presenteras 36 indikatorer samt 14 bakgrundsmått. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Omslagsbild till Öppna jämförelser 2014 - vård och omsorg om äldre

​Öppna jämförelser 2014 – Vård och omsorg om äldre – Jämförelser mellan kommuner och län belyser kvaliteten på vården och omsorgen utifrån olika perspektiv och områden. De indikatorer som rapporten beskriver är möjliga för kommunerna och landstingen att påverka. Rapporten ger en bred bild av både vården och omsorgen om äldre.

Rapporten fokuserar på den sammanhållna vården och omsorgen. Området är särskilt viktigt för gruppen mest sjuka äldre som ofta har insatser från både kommuner och landsting. Rapporten belyser även särskilt boende och hemtjänst i ordinärt boende.

I årets rapport presenteras 36 indikatorer samt 14 bakgrundsmått. Av indikatorerna är en ny och två har reviderats. Den nya indikatorn benämns frakturer på lår och höft. De reviderade indikatorerna benämns åtgärder mot fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa i särskilt boende och ordinärt boende.

  • Några av årets resultat:

    Fallskadorna bland äldre är oförändrade jämfört med år 2013. På riksnivå drabbas 61 av 1 000 personer 80 år och äldre av en fallskada. Fallskador drabbar kvinnor i betydligt högre utsträckning än män. Av 1 000 kvinnor drabbas 69 av en fallskada. För männen är siffran 48. 
  • Andelen äldre som får olämpliga läkemedel minskar, 11,4 procent av personer 75 år och äldre som har hemtjänst eller insatsen särskilt boende får läkemedel som bedöms vara olämpliga. År 2013 var andelen 13,3 procent.

För särskilt boende är resultaten för indikatorerna som beskriver möjligheten att komma utomhus och sociala aktiviteter låga. Andelen som upplever möjligheterna att komma utomhus som goda är 58 procent. Andelen som upplever möjligheterna till sociala aktiviteter som bra är 63 procent.

Öppna jämförelser 2014 – vård och omsorg om äldre – jämförelser mellan kommuner och län är utgiven av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och landsting, SKL.

Öppna jämförelser 2014 – vård och omsorg om äldre – jämförelser mellan kommuner och län på Socialstyrelsens webbplats

Öppna jämförelser 2014 – vård och omsorg om äldre – jämförelser mellan kommuner och län på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?